§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu "Pochwal się profilem na Instagramie swojej marki" zwany dalej „Konkursem” i jest udostępniany na fanpage’u Social Tigers.

2. Organizatorem Konkursu jest Social Tigers Franciszek Georgiew, ul. Płocka 8/123, 01-231 Warszawa, NIP: 5272736226., zwana dalej "Organizatorem".

3. Za obsługę techniczną Konkursu w zakresie przyjmowania zgłoszeń, ich ewidencjonowania, a następnie wyłaniania zwycięzców Konkursu na podstawie przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie, odpowiada Organizator.

4. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

§2. Czas trwania, uczestnicy oraz warunki konkursu

1. Konkurs odbędzie się w dniach 18 - 25 października 2018 roku i będzie trwał do godziny 10:00.

2. Udział w Konkursie mogą wziąć jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat, zamieszkują na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, oraz spełniają inne wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

3. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są Pracownicy oraz Współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

5. Aby wziąć udział w konkursie, należy umieścić komentarz pod postem konkursowym na profilu Social Tigers, w którym znajdzie się link do profilu na Instagramie, prowadzonego przez uczestnika konkursu. Do konkursu kwalifikują się jedynie profile firmowe.

6. Konkurs odbędzie się w jednym cyklu, co oznacza, że uczestnicy mogą wysyłać tylko jedną odpowiedź przez cały okres trwania konkursu.

7. Pod uwagę nie będą brane zgłoszenia nie związane z tematyką konkursu, odpowiedzi naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub normy społeczne i obyczajowe, jak również odpowiedzi, które mogą naruszać prawa lub dobra osób trzecich.

8. 25.10.2018 roku dwuosobowe Jury powołane przez Organizatora wybierze zwycięzców konkursu.

9. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której profil na Instagramie zostanie uznany przez Jury za najbardziej kreatywny.

10. Zwycięzcy otrzymają od Organizatora wiadomość za pośrednictwem www.facebook.com z informacją o zwycięstwie w Konkursie. Zwycięzca zostanie jednocześnie poproszony o przesłanie tą samą drogą wiadomości z potwierdzeniem następujących danych – imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania oraz adresu mailowego.

11. W konkursie wyłonionych zostanie maksymalnie 3 laureatów. Nagrodami w konkursie są zestawy kosmetyków ze sklepu internetowego www.ekodemi.pl oraz cyfrowe egzemplarze książki (ebooka) "Księga Adsów 2.0".

12. Uczestnik, który zgłasza swoją kandydaturę do Konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska, a także opublikowania jego komentarza na profilu Social Tigers, do celów przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz ogłoszenia zwycięzcy i wydania nagrody.