Klauzula informacyjna:


Administratorem danych kandydata jest Social Tigers Franciszek Georgiew z siedzibą w Warszawie (02-953), ul. Płocka 8/123.

Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane osobowe kandydata będą przechowywane do 6 miesięcy od zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub do momentu wycofania zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, prawo usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

Kandydat posiada prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych kandydata.

Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez kandydata danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Jest on zobowiązany do podania swoich danych osobowych, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.